Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / гл. асистент д-р Таня Йорданова / Списък с публикации

   
 1. T. Yordanova, P. Vasileva, I. Karadjova, Noble metal nanocomposites as tools for fast and reliable speciation analysis of mercury in water samples, Int J Environ An Chem (2020) DOI: 10.1080/03067319.2020.1734193
 2. P. Vasileva, I. Dakova, T. Yordanova, I. Karadjova, New composite sorbent for speciation analysis of soluble chromium in textiles, Open Chemistry 17(1) (2019) 1095 – 1104. DOI: 10.1515/chem-2019-0115
 3. I. Karadjova, I. Dakova, T. Yordanova, P. Vasileva, Nanomaterials for elemental speciation (Critical Review), Nanomaterials for elemental speciation (Critical Review), J. Anal. At. Spectrom. 31 (2016) 1949 – 1973. DOI: 10.1039/C6JA00168H
 4. T. Yordanova, P. Vasileva, I. Karadjova, D. Nihtianova, Submicron silica decorated with silver nanoparticles as a sorbent for mercury speciation in surface waters, Analyst 139 (6) (2014) 1532 1540. DOI: 10.1039/C3AN01279D
 5. T. Yordanova, I. Dakova, K. Balashev, I. Karadjova, Polymeric ion-imprinted nanoparticles for mercury speciation in surface waters, Microchem J 113 (2014) 42 – 47. DOI: 10.1016/j.microc.2013.11.008
 6. I. Karadjova, T. Yordanova, I. Dakova, P. Vasileva, Smart Materials in Speciation Analysis (Book chapter in Handbook of Smart Materials in Analytical Chemistry, Publisher: Wiley), 2019, DOI: 10.1002/9781119422587.ch24
 7. I. Dakova, T. Yordanova, I. Karadjova, Synthesis and characterization of As(V)-imprinted smart polymer gel for selective adsorption of As(V) ions, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 11332 (2019) 113320D.
 8. K. V. Bardarov, I. Buchvarov, T. Yordanova, P. A. Georgiev, Laser-induced breakdown spectroscopy for quantitative analysis of electrolytes (Na, K, Ca, Mg) in human blood serum, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 11332 (2019) 113320 A.
 9. Т. Йорданова, Повърхностно отпечатан сорбент за високо селективна твърдофазна екстракция на токсични форми на хром в текстилни материали, Сборник доклади от Петнадесета национална младежка научно-практическа конференция ISSN 1314 – 8931 (2017) 43 – 49.
 10. M. Mitreva, I. Dakova, T. Yordanova, I. Karadjova, Chromate surface-imprinted silica gel sorbent for speciation of Cr in surface waters, Turk J Chem 40 (2016) 921 – 932.
 11. Т. Йорданова, И. Дакова, И. Караджова, Молекулно отпечатани полимери – основни принципи, синтези и приложения, Химия и индустрия 86 (2015) 33 – 45.
 12. I. Dakova, T. Yordanova, I. Karadjova, Non-chromatographic mercury speciation and determination in wine by new core–shell ion-imprinted sorbents, Journal of Hazardous Materials 231– 232 (2012) 49–56.
 13. I. Dakova, T. Yordanova, I. Karadjova, V. Dakov, Mercury determination and speciation in surface waters after preconcentration with nanosized ion-imprinted polymer gels, Journal of Selcuk University Natural and Applied Science (2013) 426 – 438.

Съавторство в книги и глави от книги

 1. I. Karadjova, T. Yordanova, I. Dakova, P. Vasileva, Smart Materials in Speciation Analysis (Book chapter in Handbook of Smart Materials in Analytical Chemistry) Wiley (2019) https://doi.org/10.1002/9781119422587.ch24