Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Студентска мобилност / Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма ERASMUS+ за учебната 2016/2017 г.

   

Кандидатстването и изборът на студенти и докторанти през 2016 г. ще се извърши чрез електронната платформа http://erasmus.uni-sofia.bg (бутон „Регистрирай се сега“). За достъп до системата студентът / докторантът вписва потребителското си име и парола, които ползва от СУСИ.

Системата ще бъде отворена на 02 март 2016 г. и ще бъде затворена автоматично на 14.03.2016 г. в 12.00 ч.

Общата информационна среща за студенти / докторанти за разясняване на програма „Еразъм+“ ще се състои на 02.03.2016 г. (сряда), 14-16 ч., Аула Магна, Ректорат.

Конкурсът за селекция на студенти от ФХФ ще се проведе на 22.03.2016 г. (вторник) от 12 ч., Заседателна зала на ФХФ.

 

АКТУАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОБМЕН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

 

КРИТЕРИИ за допустимост и селекция на студенти и докторанти по програма „Еразъм+“

 

1. Кандидатите трябва да са студенти, които към момента на кандидатстване са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права.

2. Студенти, които преди началото на мобилността с цел обучение имат успешно завършени първи два семестъра на следването си в ОКС „Бакалавър“. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ и новозачислените докторанти са легитимни участници в Еразъм+ с цел обучение.

3. Да владеят езика, на който ще се проведе обучението в приемащия университет.

4. Да отговарят на изискването - всеки кандидат има право на максимум 12 месеца мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение и практика) за всяка ОКС - бакалавър, магистър, докторант. За специалности, завършващи с присъждане на магистърска степен (напр. Право и Медицина) е допустима мобилност с продължителност до 24 месеца. Продължителността на мобилността зависи и от срока, посочен в договора с приемащия университет.

5. Да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ – Мн. добър (4.50). За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани (през месец февруари 2016 г.) магистри се взема успеха, с който кандидатът е приет в съответната Магистърска програма. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити.

6. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма Еразъм+.

7. Студентите и докторантите, които желаят да участват в програма Еразъм +, трябва да имат студентски права към момента на кандидатстване и за цялостния период на мобилността през академичната 2016-2017 г.

 

Индивидуални грантове (в евро) за студентска мобилност с цел обучение за академичната 2016-2017 година

Приемаща държава

месечна ставка

(в евро)

Група 1 Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия 500
Група 2 Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция 500
Група 3 Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония 450