Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Следдипломна квалификация

   

Факултет по химия и фармация предлага следните възможности за следдипломна квалификация:

 

Наименование Вид Продължителност
1. Атомноабсорбционна спектрометрия индивидуално обучение 2 месеца
2. Газова хроматография индивидуално обучение 2 месеца
3. Високоефективна течна хроматография индивидуално обучение 2 месеца
4. Газова хроматография - масспектрометрия индивидуално обучение 2 месеца
5. Инфрачервена спектроскопия индивидуално обучение 2 месеца
6. Основни понятия и правила при работа с радиоактивност индивидуално обучение 30-60 часа

Забележка: След провеждане на консултация, в зависимост от интересите на всеки кандидат, се изготвя индивидуален план за обучение.

Следдипломна квалификация (СДК) в СУ

 

За контакти:

Инспектор СДК:

Здравка Тошева

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучер” 1

стая 103, сл. тел. 8161 302

e-mail: ZTosheva@chem.uni-sofia.bg