Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Ядрена химия / Реализация

   

НАЧАЛО | ПРИЕМ | ОБУЧЕНИЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ | ДОКУМЕНТИ

 

Бакалаврите по ядрена химия могат да работят в: ядрената енергетика, преработката и съхранението на радиоактивни отпадъци, производството на радиоизотопи и белязани съединения, контрола и опазването на околната среда, във всички области на медицината, селското стопанство и промишлеността, в които се прилагат радионуклиди или се контролира тяхното съдържание, в научно-изследователски и ведомствени институти и лаборатории, във ведомства и институции, ангажирани с контрола на ядрената безопасност и опазването на околната среда, във висши училища и др.

 

Над 75% от завършилите се реализират професионално в областта на ядрената и радиохимия, радиоекология, нуклеарна медицина, контрол на опазването на околната среда и научни институти:

 • Агенция за ядрено регулиране
 • Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”
 • Централната лаборатория по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска”
 • Клиника по нуклеарна медицина, УМБАЛ Сити клиник.
 • Консултантски инженерингови фирми, работещи в областта на ядрената енергетика и радиационния мониторинг: “ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД и “Тита Консулт” ООД
 • Национален център за радиобиология и радиационна защита
 • Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН
 • Институт по физикохимия, БАН
 • Институт по неорганична химия, БАН
 • Институт по електроника, БАН
 • Лесотехнически университет, София

и в чужбина

 

Миряна Върбева

Завършили сте Бакалавърска специалност: Ядрена химия през 2010 г.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: ЕНПРО Консулт, ядрен химик, отдел Извеждане от експлоатация и Радиоактивни отпадъци

Ангел Чалъков

Завършили сте Бакалавърска специалност: „Ядрена химия“ през 2015 г.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Болнична аптека на университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД.

Генко Маринов

Завършили сте Бакалавърска специалност: Ядрена химия през 2011 г.

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Обединен Ядрен институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в гр.Дубна (Русия), длъжност младши научен сътрудник в радиохимична лаборатория.