Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Химия и информатика

   

Ръководители:

проф. д-р Стефан Цаковски

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164

каб. 218, тел.: 8161 426

е-mail: STsakovski@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р Елена Бояджиева

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164

каб. 219, тел.: 02 8161 327; 02 8161 399

е-mail: exeb@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р Ангел Ангелов

ФМИ, Катедра Обучение по математика и информатика

бул. Дж. Баучър 5, София 1164

каб. 16 - сграда ФзФ, тел.: 8161 597

е-mail: aangelov@fmi.uni-sofia.bg

 

Студентски наставник: доц. д-р Милена Кирова Иванова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 219

тел.: 02 8161 327

е-mail: exmk@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): осем

УЧЕБЕН ПЛАН

Пълен списък с избираеми дисциплини

Примерен Държавен изпит

 

Бакалавърската програма „Химия и информатика“ подготвя високо квалифицирани кадри за осъществяване на преподавателска дейност по химия, информатика и информационни технологии в основни училища, средни общообразователни училища, профилирани и професионални гимназии. Високото теоретично ниво на обучението и придобитите практически умения позволяват на бъдещите учители да работят както в задължителната, така и в профилиращата подготовка.

Завършилите специалността могат да работят в образователната система на длъжности: учител по химия, учител по информатика, учител по информационни технологии, учител по интегрирани предмети във всички видове училища и гимназии. Те могат да провеждат и ръководят извънкласна работа, а също така и да заемат всички други длъжности, които законът разрешава.

Широката обхватност на университетската специалност позволява успешното участие в държавни и частни фирми, с обект на дейност в областта на химията, информатиката и информационните технологии.

Завършилите студенти могат успешно да продължат висшето си образование в следващата квалификационна степен – магистър и по този начин да повишат специалната си подготовка.

Приемът на студенти за специалността „Химия и информатика” се извършва чрез конкурсен изпит или с оценката от държавен зрелостен изпит по Химия и опазване на околната среда или Математика. Като балообразуваща оценка участва и оценката по Химия и опазване на околната среда от дипломата за средно образование.