Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / График за изпитни сесии

   

График на сесията за бакалавърски специалности

Графикът на сесията е публикуван на 16.01.2023 г., последна промяна: 24.01.2023 г.

 

Специалност

Редовно обучение

2022/2023

I курс II курс III курс IV курс
зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Химия [НХ] [АХ] [ОХ]
Екохимия
Инженерна химия и съвременни материали
Компютърна химия  
Ядрена химия      
Химия и информатика        
Химия и английски език      
Изборни курсове                

-----------------------------------

Изпитна сесия за специалност "Химия" (задочно обучение):

 

-----------------------------------

 

График на сесията за специалност „Фармация“

Разписанието на занятията е публикувано на 21.12.2022 г., последна промяна: 09.01.2023 г.

Редовно обучение

2022/2023

I курс II курс III курс IV курс V курс
зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon

 

Дати за ликвидация

-----------------------------------

 

График на сесията за магистърски програми без специалност "Фармация"

Графикът на сесията е публикуван на 17.01.2023 г., последна промяна:

 

Магистърска програма

Редовно обучение
2022/2023
Задочно обучение
2022/2023
зимна сесия поправ. сесия зимна сесия поправ. сесия
word
word
word
word
Медицинска химия      
Изчислителна химия      
Дисперсни системи в химичните технологии      
Неорганични и хибридни материали за съвременните технологии      
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения      
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ      
Учител по химия