Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Държавни изпити и защити на дипломни работи

   

Правилник за провеждане на държавен изпит за специалностите от ОКС „Бакалавър“

Процедура за провеждане на Държавни изпити за специалност "Фармация"

 

График за провеждане на държавен изпит по Химия за студенти ОКС "БАКАЛАВЪР" завършващи семестриално през учебната 2022/2023 г.

Специалност Конспект Примерен тест Първа сесия Втора сесия
pdf_logo
word
Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Химия (редовно, задочно)

 

 

 

Част I
Част II
25.07.     12.09.    
Екохимия Част I
Част II
25.07.     12.09.    
Компютърна химия Част I
Част II
25.07.     12.09.    
Ядрена химия Част I
Част II
25.07.     12.09.    
Инженерна химия и съвременни материали Част I
Част II
25.07.     12.09.    
Химия и английски език Част I
Част II
25.07.     12.09.    
Химия и информатика Част I
Част II
25.07.     12.09.    
Биология и химия ------ 18.07.   12.09.  

 

График за провеждане на държавен изпит по Информатика за студенти от специалност "Химия и информатика"

Специалност

Конспект

pdf_logo
Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия и информатика 20.07.     09.09.    

 

График за провеждане на държавен изпит по Английски език за студенти от специалност "Химия и английски език"

Специалност

Конспект

pdf_logo
Първа сесия Втора сесия
Дата Час Аудитория Дата Час Аудитория
Химия и английски език 10.07. 11.09.    

Молба за допускане до писмен държавен изпит - бакалаври ( образец )

Молба за допускане до писмен държавен изпит - магистри ( образец )

 

Защити на дипломни работи за ОКС "БАКАЛАВЪР"

 

Защити на дипломни работи за ОКС „МАГИСТЪР”

 

График за провеждане на държавен изпит за студенти от магистърска програма "МЕДИЦИНСКА ХИМИЯ"

Дисциплина

Конспект

pdf_logo
Първа сесия
Дата Час Аудитория
Медицинска химия    

 

График за провеждане на държавен изпит за студенти от магистърска програма "УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ"

Дисциплина

Конспект

pdf_logo
Първа сесия
Дата Час Аудитория
Химия и методика на обучението по химия

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на образователна степен “Магистър” за магистърска програма “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”

 

График за провеждане на държавните изпитни сесии през 2022/2023 г. за студенти от специалност „ФАРМАЦИЯ”, ОКС „МАГИСТЪР”, професионална квалификация „МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ”

 

Дисциплина

Конспект

 

Първа сесия

 

Втора сесия

pdf_logo
Фармакогнозия, фармакология и токсикология 31 авг. -02 септември 2022 г. 23 януари 2023 г. (547 зала)
Технология на лекарствените форми и биофармация 14-16 септември 2022 г. 30 януари 2023 г. (601 зала)
Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 28-30 септември 2022 г. 06 февруари 2023 г. (501 зала)
Социална фармация и фармацевтично законодателство 12-14 октомври 2022 г. 13 февруари 2023 г. (501 зала)

Молба за допускане до държавен изпит ( образец )

Всички, които вече са загубили права, да се свържат незабавно с инспектор Здравка Тошева.

/Съгласно чл.170, ал. 3 гласи: Студент, допуснат до държавен изпит и/или защита на дипломна работа, има право да се яви на първа и втора сесия в срок от една година от полагането на последния семестриален изпит в определените в учебния план срокове за обучението. Ако не положи изпитите през тези сесии, той има право на еднократно явяване на две последователни сесии, но не по-късно от две години от семестриалното завършване./