Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2017 / XVI Национална конференция по химия - 17-19 май 2017 г.

   
На 17, 18 и 19 май 2017 година, Факултетът по Химия и Фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ ще бъде отново домакин и организатор на превърналата се в традиция Национална конференция по химия за студенти и докторанти!

Членове на Организационния комитет са преподаватели, докторанти и студенти от факултета, а в Научния съвет участват академици, чл. кореспонденти и професори от Софийския университет, Институтите към БАН по Молекулярна биология, Полимери, Обща и органична химия, Органична химия с Център по Фитохимия и Химикотехнологичния и металургичен университет.

 

Доклади се приемат в следните области:

- аналитична химия;

- биохимия;

- екохимия;

- изчислителна химия;

- катализ;

- неорганична химия;

- органична химия;

- полимери;

- фармацевтична химия;

- физикохимия;

- химични технологии;

- инженерна химия.

 

За участие в конференцията, желаещите следва да изпратят заявка и резюме на доклада на e-mail: scc2017@abv.bg

 

Краен срок за изпращане на заявка за участие и абстракт на доклад - 28.04.2017 г.

Времето за доклад на един участник е 15 минути и 5 минути за дискусия.

 

За контакти:

докторант Искра Колева

Email: scc2017@abv.bg

Телефон: 02/8161 433

Адрес: гр. София, бул. "Джеймс Баучер" 1

 

Повече информация ще откриете на официалната страница на конференцията - http://www.bg-conferences.org/