Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2017 / Общо събрание на ФХФ

   

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

 

На 06.06.2017 г. от 14:00 ч. в 130 ауд. ще се проведе Общо събрание на ФХФ, съгласно решение на Факултетния съвет от 04.04.2017 г., със следния дневен ред:

 

1. Годишен доклад на Декана за дейността в периода 06.2016 г. – 06.2017 г.

2. Провеждане на частични избори за попълване на състава на Факултетния съвет на ФХФ с един член от квотата на студентите и докторантите.

3. Провеждане на частични избори за промяна в състава на Атестационната комисия на ФХФ

4. Провеждане на частични избори за попълване на състава на Комитета по условия на труд с един представител на работещите.

 

Направените по т. 2-4 предложения ще откриете тук .