Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2017 / Анкетно проучване на студентското мнение зимен семестър 2016/17 учебна година

   

На вниманието на всички студенти във Факултета по химия и фармация

Вашето мнение е важно и помага да се подобри значително преподаването във Факултета!

Моля, до края на този семестър да споделите мнението и препоръките си!

На адрес: http://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=389 или http://elearn.uni-sofia.bg/ през „Факултет по химия и фармация“ на „Анкетни проучвания“ можете да попълните електронно мнението си за курсовете, които слушате, и за преподавателите и асистентите, които ги водят. За да попълните анкета трябва да влезете в системата с потребителското си име и парола за SUSI.

Моля, попълнете анкетите до 21 януари 2017 г. включително!

След тази дата ще бъде прекратен достъпът до анкетите.

 

За всички курсове, за които не е качена информация и възможност за електронно попълване, може да попълните същата анкета на хартиен носител. Празни бланки за анкети се взимат от г-жа Янкова в стая 106 и след попълване се връщат в запечатан плик пак там. Срок за попълване и връщане на попълнените анкети на хартиен носител – 20 януари 2017 г.

По време на сесията никой преподавател няма да има достъп до резултатите от анкетите ;-)