Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Лаборатория по Сканираща електронна микроскопия

   

Лабораторията по сканираща електронна микроскопия е създадена 2002 г. с финансовата подкрепа на фондация Александър фон Хумболдт, Германия. Разполага със сканиращ електронен микроскоп JEOL 5510.

От създаването си лабораторията работи както с научни групи от Факултета по химия и фармация, други факултети на СУ "Св. Климент Охридски", други университети от страната, различни институти на БАН, така и с компании, които се нуждаят от такива анализи. Голям принос за многообразието на пробите, които са наблюдавани и достъпността до апарата има и дългогодишния опертор на микроскопа Никола Димитров. През 2018 г. е обучен млад учен, който в момента отговаря за обслужването на микроскопа – гл. ас. д-р Стилияна Перева.

3

 

В лабораторията може да се изследва морфологията на всякакви обекти - минерали, метали и сплави, полимери, керамични материали, синтетични и естествени влакна, биологични обекти. Могат да се определят размери на частиците, дебелина на слоеве, на срезове при подходяща подготовка на пробата.

 

Лица за контакт:

проф. дхн Тони Спасов (тел. 02 81 61 236 , e-mail: tspassov@chem.uni-sofia.bg)

гл. ас. д-р Стилияна Перева (тел. 02 81 61 352 , e-mail: stenlly.mitrandir@gmail.com)

гл. ас. д-р Станислава Тодорова (тел. 02 81 61 346, e-mail: nhtst@chem.uni-sofia.bg)