Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Новини / Работен семинар на учителите по религия се проведе в Богословския факултет

   

 

На 11 май в зала 8 на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя семинар, посветен на добрите практики в обучението по Религия, който събра учители от цялата страна. Събитието беше организирано от Катедра Практическо богословие на Богословския факултет на СУ и РУО – София-град. Началото на подобни срещи на работещите в сферата на религиозното образование в София беше положено преди повече от двадесет години. Тяхната цел е обмяна на опит и общуване между педагозите.Тазгодишният работен семинар представи добри практики на учители с дългогодишен стаж в тази област. Затова и техните разработки показаха зрялост в предлаганите подходи и задълбоченост в осмислянето на начините за преподаване на религиозните истини на съвременните ученици.На семинара присъства главният експерт по Религия към МОН г-жа Ваня Найденова, която участва в дискусиите и даде разяснения по някои въпроси.Семинарът започна с поздрав от ученици на 150-то ОУ „Цар Симеон Първи“, което е базово на Богословския факултет. Децата изпълниха песни и показаха какво са научили в часовете по Религия, под ръководството на учителката си Елена Дюлгерова. Те получиха специални грамоти и подаръци като поощрение и благодарност за тяхното усърдие в часовете по Религия.Гл. ас. д-р Полина Спирова, преподавател по религиозна педагогика в Богословския факултет, откри семинара и приветства с добре дошли експертите, студентите, учителите и родителите като изрази надежда форумът да роди добри идеи и плодотворни сътрудничества. Ваня Станчева, старши експерт в РУО – София-град, сподели вълнението си от изпълнението на малките ученици от 150-то училище, в което тя е работила като учител по Религия. Тя припомни как на този ден преди повече от двадесет години в 150-то ОУ е бил осветен първият кабинет по Религия в София и подчерта значимостта за неговото осъществяване на сътрудничеството между светските и църковните власти. „Съвместната работа и усилията на църквата и държавата са от съществено значение за устойчивостта и успеха на религиозното образование“, отбеляза г-жа Станчева. Семинарът беше организиран в серия от модули: Използването на новите технологии в учебния процес; Възможностите за междупредметни връзки в обучението; Новите подходи в религиозното образование; Методи на обучение в неделните училища.В рамките на първия модул директорът на 107-мо училище и учител по Религия, Данко Калапиш, представи доклад за използването на дигитални средства в сферата на религиозното образование. Той отбеляза, че е необходим нов подход, в който да бъдат използвани новите технологични възможности при обучението по Религия. Темата за използването на новите технологии в обучението продължи Дарина Кючукова, която представи добра педагогическа практиката от урок по Религия, проведен едновременно с ученици от 2. и 6. клас. Тя демонстрира възможностите на няколко дигитални платформи за създаване на интерактивни уроци, които стимулират творческия потенциал на децата.Вторият модул на семинара беше посветен на междупредметните връзки в обучението по религия. Д-р Полина Спирова и д-р Златина Иванова представиха вариант на урок по Религия за 3. клас, посветен на делото на св. княз Борис Покръстител. В него се предлага подход, който дава възможност сложната историческа материя да бъде преподадена на малките ученици по достъпен начин. Чрез урока също така беше демонстриран методът на учебните задачи и неговото приложение в обучението по Религия. Д-р Николинка Климукова, учител по Религия в Националната гимназия за фотография и полиграфия, на основата на своя опит представи връзките между религиозното образование и рисуването. Тя разказа за различни варианти за запознаване на учениците с християнското изкуство и представи творби на свои ученици от различни възрастови групи.Семинарът продължи с представяния на добри практики на учители от Варна, Сандански и София. Техните презентации демонстрираха разнообразието и богатството на подходите в обучението по Религия и предложиха нови идеи за активно включване на учениците в учебния процес. Дарина Кючукова сподели своя опит от работа с деца със СОП и представи разработени от нея адаптирани нагледни средства за тях, като „Тихи книжки“, „Сензорни приказки“ и др. Ваня Иванова разказа за работата си като учител по Религия в 3-то ОУ „Христо Ботев“ в гр. Сандански, където 330 ученици изучават Религия. Тя обърна внимание на моралната и финансова подкрепа на Неврокопска митрополия за религиозното образование в Сандански и цялата епархия. Мащабната извънкласна дейност с учениците – училищни концерти и представления – допринася за включването на християнските празници в дневния ред на обществеността в града. Всичко това е възможно ако учителят по Религия работи в екип със свои колеги и сътрудници, с подкрепата на духовенството, подчерта г-жа Иванова. Последният модул от работния семинар беше посветен на методите на работа в неделните училища. Бяха представени две практики от София и Драгалевци. Тодор Башиянов – помощник учител в неделното училище към храм „Покров Богородичен“, представи своята авторска игра „Живи картини“, базирана на притчата за Блудния син. Тя дава възможност на учениците не само да се запознаят със сюжета на притчата, но да я осмислят и разберат в дълбочина. Майка Серафима (Пиринска), игуменка на Драгалевския манастир, и нейният екип от учителки споделиха опита си от работата в неделното училище към манастира. В него децата и техните родители заедно участват в обучителния процес. В края на работната среща участниците се обединиха около мнението, че сътрудничеството между хора и институции и работата в екип са ключови в сферата на религиозното образование и за работата на учителите по Религия и учителите в неделните училища. Като цяло семинарът беше не само платформа за обмен на опит, но и възможност за участниците да се свържат, да обсъдят предизвикателства и да търсят съвместни решения за подобряване на образователната среда. Събитието завърши с обща дискусия, в която всеки имаше възможност да изрази своите мисли и мнения.

 

Снимки: Елена Дюлгерова

IMG_6225
viber_image_2024-05-12_12-36-20-995