Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Новини / Почина проф. протопрезвитер Николай Шиваров

   

 

Богословският факултет към СУ„Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбиесъобщава, за кончината на проф. д-р протопрезвитер Николай СтефановШиваров, ректор на Духовната академия „Св. Климент Охридски“ (сегаБогословския факултет) в периода 1981 до 1989 г и дългогодишенпреподавател в областта на Свещеното Писание на Стария Завет,библейската археология и херменевтика.

 

Опелото ще бъде отслужено в събота, 8.1.2022 г., в храм „ПреображениеГосподне“, от 13:30 ч. в гр. София.

 

Проф. протопрезв. д-р Николай Шиваров е роден е на 28 август 1930 г. вгр. София. Завършва Софийската духовна семинария през 1949 г., следкоето постъпва в Богословския факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“. Завършва същия през 1953 г. (след трансформирането мув Духовната академия през 1951 г.). Доктор по теология (1957) с тема„Отношението между законодателствата на пророк Моисей и Хамурапи откъмпроизход и съдържание“. Специализира във Виена (1968–70). Асистент вДуховната академия „Св. Климент Охридски“ (1956–60). Свещеник (1960);протопрезвитерос мегас (1989). Ст. преподавател (1961–63); доцент схабилитационен труд „Древни библейски ръкописи от Кумран“ (1962);професор (1970). Ръководител на Катедра Свещено Писание на Стария Завет(1981–95); ректор на Софийската духовна семинария (1987–88); ректор наДуховната академия „Св. Климент Охридски“ (1981–89); преподавател въвВеликотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Пловсивсклияуниверситет „Паисий Хилендарски“ – Филиал „Любен Каравелов“ в Кърджали;в Нов български университет. Ръководител на Катедра Библеистика (1995) иКатедра Библейско и систематическо богословие в Православния Богословскифакултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1998–99). Председател наОбщото събрание на ПВТ (1991–1995). Консултант на Pro Oriente във Виена(от 1972); член на Съюза на учените в България; на Society of BiblicalLiterature. Основател на Българската православна община „Св. ЙоанРилски“ във Виена. Чл. и консултант на редица международни комисии.Представител на БПЦ в комисията „Вяра и църковно устройство на Световниясъвет на църквите“; представител на БПЦ в Англикано-православнатакомисия за богословски диалог и в Римокатолическо-православната комисия.Прот. проф. Шиваров участва в работата на проекта „Нов превод наБиблията на български език“ от създаването му през 1993 г.Получава Офикия протопрезвитер от Йерусалимския патриарх (1989). Носителна орден на Антиохийската патриаршия „Св. св. Петър и Павел“ – II ст.;на орден на Солунския митрополит Панталеймон; на орден на Архиепископана Кентърбъри; на орден на БПЦ – „Св. Климент Охридски“ – I ст.; наорден „Св. Софроний Врачански“ – I ст. На 30 януари 2011 г. е удостоен сордена на Българската патриаршия „Св. св. Кирил и Методий“ – І степен.

 

В свое послание до патриарх Неофит, Руския патриарх Кирил изразявасвоите съболезнования към роднините и близките на проф. протопрезвитер Николай Шиваров.