Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Новини / Лекции в Богословския факултет на Търнавския университет в Братислава

   

 

Лекции в Богословския факултет на Търнавския университет в Братислава

Март 2023

В дните посветени на светлата памет на св. Методий Словянобългарски, преподавателят по литургика доц. д-р прот. Иван Иванов от Богословския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ изнесе цикъл от лекции в Богословския факултет на Търнавския университет. Лекциите бяха проведени в гр. Братислава, където е седалището на Търнавския богословски факултет в рамките на 5 работни дни в периода от 3 до 7 март 2023 г. Организирани са по програмата „Еразъм“ и на базата на взаимните договорени отношения за сътрудничество и преподавателска мобилност между Софийския и Търнавския университети. Темата на лекциите бе определена в зависимост от научните интереси и специализацията на отец доцент Иванов и предизвикаха огромен интерес от страна на преподавателите и студентите в Братислава. Лекциите се провеждаха на италиански език с превод на словашки. Сред домакините бяха проф. дн д-р Симон Маринчак, преподавател по византийска и славянска музикология, теология и медиевистика в Богословския факултет в Братислава и член на Словашката академия на науките, състудент на доц. Иванов в Папския институт за Изтока в Рим и монс. проф. Властимил Дуфка, преподавател по литургично и пастирско богословие и ръководител на Катедрата по практическо богословие в Братиславския богословски факултет.На лекциите присъстваха много студенти от Богословския факултет в Братислава, от Църковната консерватория, от Музикална академия, членове на Международната асоциация на музикалните библиотеки, архиви и центрове за документация в Словакия, преподаватели и гости. Основната тема, заложена от домакините беше: „Sacred Music, Liturgy and Sacraments, Development and Interpretation“. Подтемите, разпределени в рамките на 8 учебни часа, запознаха на студентите с литургичното евхаристийно и сакраментално богословие на Църквата на Изток в сравнителен анализ и с музикалното и химнографското наследство. Разгледани бяха византийската и славянска литургична практика, традиция, тълкуване и идентифициране на различни свидетелства, източници и документи от периода на Средновековието на Изток и спецификите на православното литургично богословие. Доцент Иванов направи анализ за правилното разбиране и тълкуване на Литургията, литургичните музикални и химнографски свидетелства и извори в контекста на съвременния междуконфесионален диалог и сътрудничество. Беше изяснено влиянието на исихасткото учение върху създаването, развитието и богослужебното използване на църковната музика и химнография въз основа на достигналите до нас писмени и устни свидетелства, които прот. Иванов изследва повече от 20 години и публикува в редица издания на български и западен език. Писмените извори, които представи отец-доцентът, бяха пряко свързани с литургичната традиция на Православната църква и разкриха пред аудиторията необходимостта от мистично тълкуване, в светлината на исихасткото учение, и смисловата дълбочина на музикалните явления от средновековната традиция, пряко свързани с основния богословски фундамент – вярата. Като пример бяха дадени и анализирани някои от най-важните богословски, литургични, музикални и химнографски средновековни свидетелства от периода XIII-XV век и влиянието на исихасткото учение и практика, и на богословската мистика, характерна за това време. Бяха представени и някои свидетелства от края на византийската епоха XV-XVI в., когато натрупаната през вековете вяра и литургична практика са изправени пред предизвикателството да се свържат с нова религиозна и културна стилистика. За по-доброто възприемане на представените литургични, музикални и химнографски трактати доцент Иванов изпя и анализира отделни части от тези извори. Между доц. д-р прот. Иванов и колегите от Богословския факултет в Братислава бяха разменени периодични и юбилейни издания и книги с пожелание за успешна академична работа и весело посрещане на Христовото Възкресение.

 

1
5
8