Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Новини / Колоквиум "Църква и общество", 6 юни, 2022 г.

   

Организиран от Богословския факултет при СУ "Св. Климент Охридски" и институт "Св. Тривелий" в рамките на диалога между баптисти и православни християни в Европа и Америка. От страна на Богословския факултет участваха доц. Св. Риболов, доц. К.Нушев и гл. ас. о. Михаил Михайлов. От страна на "Св. Тривелий" доц. П.Парушев, д-р Д.Патерсън и д-р К.Славчева.Дистанционно, от Обединеното Кралство взеха участие дякон Брендън Галахър и д-р Елизабет Нюман, от САЩ д-р Аристотел Папниколау, д-р Тамара Гердзелидзе и д-р Валери Дювал-Пужол, а от Гърция д-р Екатерина Пекриду. Взеха думата и други участници в София и по интернет. Дискутираха се важни въпроси свързани с отношенията между държавното устройство и църковните структури, демокрация и човешки права, свобода на религиозните изповедания и хуманитарните предизвикателства във връзка с руската агресия в Украйна. Участниците изразиха благодарности на организаторите за актуалния и навременен форум.