Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Новини / Държавни изпити 2021

   

 

На 13 юли 2021 г. двадесет и осем абсолвенти, бакалаври на Богословския факултет се явиха на писмен държавен изпит (първа изпитна сесия за 2021г.) - 21 от специалност „Теология“ и седем от „Религията в Европа“. Предния ден се проведе и държавният практико-приложен изпит за придобиване на професионална квалификация „УЧИТЕЛ ПО РЕЛИГИЯ“, като всички допуснати единадесет студенти се справиха успешно. Втората държавна сесия ще се проведе на 9 и 10 септември 2021 г. Предстои официалното връчване дипломите на 26 ноември 2021 в Аулата на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ от 13:00 ч. в рамките на традиционните СВЕТОКЛИМЕНТОВИ ДНИ.