Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Самостоятелни звена / Лаборатория Вирусология / Преподаватели

   
проф. д-р Стоян Шишков

тел: 2 8167 294
e-mail: sshishkov@biofac.uni-sofia.bg

доц. д-р Калина Шишкова

тел: 02 81 67 294
e-mail: k_shishkova@biofac.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Антон Хинков

тел: 02 8167 220
e-mail: ahinkov@biofac.uni-sofia.bg