Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Обща и промишлена микробиология / Преподаватели / гл. ас. д-р Йоана Кижева

   

каб. 117
тел: (02) 8167 313
е-mail: joana_k@biofac.uni-sofia.bg