Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Обща и промишлена микробиология / Преподаватели / гл.ас. д-р Илияна Рашева

   

каб. 149
тел: (02) 8167 271
е-mail: i_rasheva@biofac.uni-sofia.bg