Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Обща и промишлена микробиология / Преподаватели / гл.ас. д-р Анна Томова

   

каб. 118
тел: (02) 8167 255
е-mail: aatomova@biofac.uni-sofia.bg