Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Обща и промишлена микробиология / Преподаватели / доц. д-р Венцислава Петрова

   

тел: 02 8167 255
е-mail: vpetrova@biofac.uni-sofia.bg

Магистър по Микробиология, Софийски университет, Биологически факултет

Доктор по Клетъчна биология – Софийски университет, Биологически факултет

Участие в обучението:Бакалавърска програма: Практически занятия по Обща и промишлена микробиология; Магистърска програма: Практически занятия по Свободно-радикалова токсичност при микроорганизмите – механизми за защита и значение за диагностиката

Научни интереси: Физиология, биохимия и генетика на дрожди; систематика на дрожди, системи за култивиране на микроорганизмите; антиоксидантна защитна система при дрожди; клетъчна биология на дрожди и насочване на белтъци

Основни публикации:

1. Petrova V, Rasheva T, Kujumdzieva K. “Catalase Enzyme in Mitochondria of Saccharomyces cerevisiae”. EJB Electronic Journal of Biotechnology (online) April 15, 2002, vol 5 No 1. Available from http://www.ejb.org/content/vol5/issue1/index.html.%20ISSN%200717-3458

2. Nedeva T, Petrova V, Hristozova T, Kujumdzieva A. Modified procedure for isolation of yeast mitochondrial DNA. Z Naturforsch 2002 Sep-Oct;57(9-10):960-961.

3. “Molecular methods of identification of pathogenic microorganisms” (2004), Leonardo da Vinci Programme I “Open and Distance Learning in Healthcare Microbiology and Immunology” (ODL-HealthMI) BG/00BF/PP – 132060

4. Petrova V, Drescher D, Kujumdzieva A. Schmitt M. Dual targeting of yeast catalase A to peroxisomes and mitochondria. Biochem J. 2004 Jun 1;380(Pt 2):393-400

5. Nedeva T, Petrova V, Zamfirova D, Stefanova E, Kujumdzieva A. Cu/Zn superoxide dismutase in yeast mitochondria - a general phenomenon. FEMS Microbiol Lett. 2004 Jan 15;230(1):19-25

6. “Genetics of “industrial” Saccharomyces and non- Saccharomyces yeasts” (2007), Leonardo da Vinci Programme II “Transitional Network of Biotechnology and Public Health (HelthBiotech) BG/02/B/F/NT-166032

7. Deneva D, Petrova V, Kujumdzieva 2008 Over-expression of DAAO and catalase in Kluyveromyces marxianus through media optimization, permeabilization and GA stabilization techniques. Enzyme and Microbial Technology 42 (2), pp. 113-120