Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Обща и промишлена микробиология / Преподаватели

   
доц. д-р Венцислава Петрова

тел: 02 8167 255
е-mail: vpetrova@biofac.uni-sofia.bg

доц. д-р Михаил Илиев

каб. 148
тел: (02) 8167 325
е-mail: miliev1@biofac.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р Илияна Рашева

каб. 149
тел: (02) 8167 271
е-mail: i_rasheva@biofac.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р Анна Томова

каб. 118
тел: (02) 8167 255
е-mail: aatomova@biofac.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Йоана Кижева

каб. 117
тел: (02) 8167 313
е-mail: joana_k@biofac.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Ралица Илиева

каб. 149А
тел: (02) 8167 303
е-mail: ralitza_ilieva@biofac.uni-sofia.bg

биолог Маргарита Ценова

каб. 144
тел: (02) 8167 329
е-mail: mhcenova@biofac.uni-sofia.bg

биолог Боянка Ангелова

каб. 149А
тел: (02) 8167 303
е-mail: b_angelova@biofac.uni-sofia.bg

биолог Милена Петрова

каб. 117
тел: (02) 8167 313
е-mail: milena_petrova@biofac.uni-sofia.bg