Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / СДК / СДК “Учител по биология” – групова форма, записани учебна 2011/2012 година

   

Програма на занятията за летен семестър на 2013 година

СДК «Учител по биология»–групова форма, записани учебна 2011/2012 година!

1.Занятията по дисциплината МТУЕБ при доц. Снежана Томова ще бъдат както следва:

30 март /събота/ 2013 година – 9.00 часа – упр.- І група-зала 438

06 април /събота/ 2013 година – 9.00 часа - упр.- ІІ група-зала 438

13 април /събота/ 2013 година – 9.00 часа - упр.- ІІІ група-зала 438

2. Занятията по дисциплината Компютъризация на обучението по биология /избираем блок А/ при доц. Наташа Цанова ще бъдат както следва:

16 март /събота/ 2013 година – 10.00 -лекции- І, ІІ и ІІІ група-зала 438

3. Занятията по дисциплината Междупредметни връзки /избираем блок А/ при гл.ас. Надежда Райчева ще бъдат както следва:

23 март /събота/ 2013 година – 10.00 -лекции- І, ІІ и ІІІ група- зала 438

Забележка: Лекциите на последните две дисциплини ще бъдат за 3-те групи общо. По време на лекциите всяка група ще уточни с преподавателите кога ще се проведат упражненията за съответната група по съответната дисциплина.

Внимание! Последната вноска от таксата-200лв. трябва да бъде платена до 9 март 2013г.