Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / СДК / Програма на групите СДК "Учител по биология" 2012/2013 (зимен семестър)

   

 

Програма на занятията за зимен семестър на уч. 2012/2013 година СДК “Учител по биология” – 3 групи

 

Занятията по дисциплината МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО-лекции при доц. Наташа Цанова ще бъдат както следва:

06.10. /събота/2012 година – 10.00часа - І-ва група, ІІ-ра група и ІІІ-та група;

13.10. /събота/ 2012 година- 10.00 часа - І-ва група, ІІ-ра група и ІІІ-та група;

20.10. /събота/ 2012 година -10.00 часа - І-ва група, ІІ-ра група и ІІІ-та група ;

27.10. /събота/ 2012 година -10.00 часа - І-ва група, ІІ-ра група и ІІІ-та група ;

 

Занятията по дисциплината МТУЕБ-упражнения при ас. Светлана Ангелова ще бъдат както следва:

03.11. /събота/ 2012 година – 10.00часа - І-ва група,

10.11. /събота/ 2012 година – 10.00часа - І-ва група;

24.11. /събота/ 2012 година - 10.00 часа - ІІ-ра група;

01.12. /събота/ 2012 година -10.00 часа - ІІІ-та група;

15.12. /събота/ 2012 година - 10.00 часа - ІІІ-та група;

Забележка: Разместването по групи за упражненията по МТУЕБ не е разрешено! Само в изключителни случаи!!!

Всички занятия ще се проведат в зала 438 на БФ – ІV-ти етаж

В А Ж Н О: Всички студенти трябва да платят ІІ-рата вноска от таксата -250 лева до 10.11.2012 г. и да представят документ за платена такса в стая 238-отдел”Докторанти и СДК”. При непредставен документ таксата ще се счита за неплатена!