Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / СДК / Прием на студенти за СДК „Учител по биология” за уч. 2013/2014 г.

   

Биологическият факултет организира прием на студенти за СДК „Учител по биология” за учебната 2013/2014 год., групова, задочна форма на обучение за студенти и завършили всички специалности с биологична насоченост.

 

Документи се приемат от 01.10.2013 г. до 15.11.2013 г. в отдел „Докторанти и СДК”, стая 238, ІІ етаж на Биологическия факултет,
тел. 81 67 362; 865 65 74.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба до Декана на БФ по образец;
  2. Уверение от отдел „Студенти” със заверен общ успех - за студенти;
  3. Копие от диплома за Бакалавър и/или Магистър - за завършили.

Обучението е 3 семестъра и започва от м.януари 2014 година.