Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / СДК / На вниманието на всички подали молби за СДК “Учител по биология”- уч. 2019/2020 година

   

Уважаеми колеги,

 

срокът за заплащане на таксата /580лв./ за първия семестър на обучение е 09.12.2019 г.-03.01.2020г. включително.

 

Таксата може да се внесе в касата на БФ или по банков път по сметката на СУ. Бордерата за платената такса трябва да се представят в кабинет 235 /10-12 часа/ или може да се изпратят сканирани на имейл: dok_sdk@biofac.uni-sofia.bg до 06.01.2020 г. включително.

 

Организационната среща на групата с ръководителя на СДК ще се проведе на 08.01.2020 година от 16.30 часа в зала 438, четвърти етаж на БФ.

 

Присъствието на всички е желателно, защото ще се обсъдят важни въпроси, свързани с обучението, ще бъдете запознати с учебния план и начина на провеждане на обучението, ще трябва да подпишете договора за обучение.

 

 

 

Който не е платил таксата в срок и не си е подписал договора за обучение няма да бъде записан в курса.