Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация / Проф. д-р Боряна Туманова - плуване / Публикации

   
  1. Проблеми на съвременните олимпийски игри - годишник на СУ ”Св. Кл. Охридски”, том 78 - 2002 г.
  2. Развитие на плувния спорт СУ ”Св. Кл. Охридски” – годишник на СУ ”Св. Кл. Охридски”, том 78 - 2002 г.
  3. Организирана ваканция за деца. Спортните зимни и летни лагери за деца на преподаватели и служители на СУ ”Св. Кл. Охридски” – годишник на СУ”Св.Кл.Охридски”-, том 84 - 2004 г. ( авторски колектив от СУ)
  4. Развитие нна специфичната сила на раменен пояс и горни крайници при спортни катерачи – сп. Спорт и наука, бр.6, 2004 г. (съавторство с Н.Панайотов)
  5. Историческо развитие на програмата на Спешъл Олимпикс в България – ІІ международна научна конференция “Кинезиология - 2007” (съавторство със Ст.Денев и Н.Панайотов)
  6. Плуването като фактор за разрешаването на проблеми при развитието и възпитанието на личноста през периода на детството и юношеството, в случаите на хора с интелектуални затруднения.- Научна конференция, НСА катедра ТСТ, ноември 2008 г.
  7. Организация и предварителна подготовка на тренировъчния процес по плуване при хора с интелектуални затруднения - І международна нучна конференция "Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес" - 2009 г.
  8. Организация и провеждане на спортни състезания по плуване при хора с интелектуални затруднения - І международна научна конференция "Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес" - 2009 г.
  9. Ролята на доброволството в организацията на олимпийските игри - Годишник на СУ” Св. Кл. Охридски”, том 85 - 2009 г.

Списък на публикациите