Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация / Проф. д-р Боряна Туманова - плуване / Контакти

   

Ректорат - стая 120. тел. 944 2749, 9308 435

Приемно време на доц. Б. Туманова:

Вторник: 10.00-12.00 - Департамент по спорт

Четвъртък: 10.00-12.00 – Департамент по спорт

e-mail: tumanova@uni-sofia.bg