Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация / гл.ас. Гергана Деспотова - кинезитерапия / Контакти

   

Ректората, Център за кинезитерапия (срещу охраната по стълбите надолу), тел. 9308 447

Студентски град, бл. 8

gdespotova@uni-sofia.bg