Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация / Гл. ас. д-р Радослав Костадинов - тенис / Контакти

   

Email: radoslavbk@uni-sofia.bg

Телефон: 02 9308435, стая 120 Ректорат

Кабинет - стая 120, Ректорат, Спортен комплес "Бонсист"

Приемно време - стая 120, Ректорат сряда 10-11.00, База "Barocco" 12.00-13.00

Катедра - Индивидуални спортове и рекреация

Отговорник на: Физически факултет