Начало / Университетът / Центрове / Център за образователни услуги (ЦОУ) - Стопански факултет / За ЦОУ & Контакти

   
feba

 

Центърът за образователни услуги (ЦОУ) е обслужващо звено на СУ "Св. Климент Охридски". Неговата организация и управление се осъществява в съответствие с Правилника за устройството и дейността му.

Основна задача на ЦОУ е да създаде необходимите организационни и методически условия за квалификация и преквалификация в различни области на обществената практика. Отличава се с отворена и гъвкава система както по отношение на предлаганите форми за обучение, така и на учебното съдържание.

Учебният процес в Центъра е организиран на модулен принцип по утвърдени от Академическия съвет на СУ планове и програми. Обучението е срещу заплащане.

 

Директор: проф. д-р ТЕОДОР СЕДЛАРСКИ

Каб. 501, Тел.: (02) 873 83 10
E-mail: sedlarski(at)feb.uni-sofia.bg
Fb: facebook.com/dekan.stopanski
Twitter: @febadean
ResearchGate: Теодор Седларски

 

Инспектор учебна дейност: ТЕОДОРА ТАНЕВА

бл. 3, каб. 318
тел. +359 2 8702 118
e-mail: t.vladimirova@feba.uni-sofia.bg

 

Инспектор учебна дейност: БИСТРА ИВАНОВА

бл. 3, каб. 320
тел. +359 2 8702 118
e-mail: b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

 

 

Контакти:

 

Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, етаж 3, кабинет 318

 

Директен телефон на ЦОУ: +359 2 8702 118

E-Mail на ЦОУ: freefac@feb.uni-sofia.bg

Skype: COU_2006