Начало / Университетът / Центрове / Център за образователни услуги (ЦОУ) - Стопански факултет / Други услуги на ЦОУ / Авторски театър

   

Двугодишна квалификация "Авторски театър"

 

Квалификацията е предназначена за студенти с творчески потенциал и креативност. В основата са идеите и практиките на тези, които в началото на XX век извършиха „голямата театрална реформа” – Г. Крейк, А. Апия, П. Беренс, Г. Фукс и техните последователи: М. Рейнхард, Вс. Мейерхолд, Ал. Таиров, Е. Вахтангов, К. С. Станиславски, Ал. Жари, Ж. Кокто, П. Клодел, А. Арто, Б. Брехт, П. Пискатор. Програмата се фокусира върху творчеството на двама уникални творци – Йежи Гротовски – най-значимия реформатор в историята на световния театър, с естетиката на негови „Беден театър” и Гео Милев – българският модернист, чиято театрална мисъл и естетика, макар и много преди Гротовски, е съпоставима и съизмерима с неговата.

 

Студентите ще бъдат обучавани не в посока производство на художествени факти, а в посока раждане на художествени артефакти, за да могат в последствие да се включат в някоя от пътеките на „живия театър”, който преди всичко е въпрос на духовна комуникация, на среща на човеците.

 

„Човекът – това не сме ние самите. Човекът – това са връзките ни с другите човеци.” (Йежи Гротовски)

 

Програмата съзнателно не е насочена единствено към някоя от конкретните театрални специалности – драматург, режисьор, хореограф, сценограф, актьор – така, както ги познаваме от наличното до сега театрално образование. Целта е студентите да се докоснат и навлязат в същността на всяка отделна специалност, от една страна, от друга – да я виждат в контекста на цялото, да могат да съчетават всички отделни аспекти на театралното, да изграждат цялостна концепция и визия, да постигат авторското, оригиналното, личностното, а не художествените резултати да бъдат копие на познати вече такива.

 

Квалификацията ще подготвя творци от ново поколение. Не толкова за работа в държавните театрални структури, а като свободни артисти, присъстващи свободно на театралния пазар – както националния, така и международния – и свободно кооперириращи се с други подобни артисти в различни проекти или различни творчески екипи. Тъй като пред тях ще стои и предизвикателството на много телевизионни и филмови продукции, програмата предвижда и обучение в тази посока – присъствие пред микрофон и камера, както и поведение по време на интервю или кастинг.

 

I-ви семестър II-ри семестър
 1. Човекът – творец и неговите трансгресии от античното до модерното (I)
 2. “Бедният театър” – актьорът в естетиката на Йежи Гротовски
 3. Сценичното „случване”
 4. Арт – физикъл тренинг

1.Човекът – творец и неговите трансгресии от античното до модерното (II)

2. Сцената като гранична ситуация

3.Контекста на съвременния автор – български и балкански театър

4. Арт – физикъл тренинг

III-ти семестър IV-ти семестър
 1. Съграждане и разграждане на драматургичния текст – вербален, невербален
 2. Стилознание
 3. Съвременните визии за театър
 4. Арт – физикъл тренинг
 1. Режисьорът – човекът пред, зад и във актьора
 2. Структуриране на отделните сценични елементи в едно цяло пространство
 3. Енергията – човешката и творческата
 4. Хореографията – реплика на тялото
ПРАКТИКА

Ателие

ДРАМАТУРГИЯ

Ателие

ХОРЕОГРАФИЯ

Ателие

РЕЖИСУРА

Ателие

АКТЬОРСТВО

Ателие

МУЗИКА

Ателие

ПРОСТРАНСТВО

Ателие

Гостуващи творци

Ателие

Поведение пред микрофон и камера