Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Новини / Заповед - четвърти етаж, ЦИЕК

   

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ

 

З А П О В Е Д

№ 1/26.11.2015 г.

 

Във връзка със заповед № 173/23.11.2015 г. на Декана на ФКНФ – проф. д-р Мадлен Данова и състоянието на четвърти етаж от сградата, в която се помещава Центъра за източни езици и култури, затварям учебни зали: № 34; 35; 36; 37; 38 и 39 и кабинета по арменистика, които са разположени на този етаж от 30.11.2015 г. до второ нареждане.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-н Стоян Чолаков - управител сграда на ЦИЕК.

26.11.2015 г. Директор на ЦИЕК: проф. дфн Александър Федотов