Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Новини / Юбилеен сборник посветен за годишнината на проф. д-р Светла Къртева-Данчева

   

Професор, колега, приятел

Светла Къртева-Данчева

Александър Федотов

Svetla Karteva

Със Светла (Светла Къртева-Данчева) се запознах в далечната 1977 г., когато целият ни курс пристигна от Санкт-Петербургския (Ленинградския) университет за една година в Улан-Баторския държавен университет, Монголия, на едногодишна практика. По онова време България, както и други държави от т.нар. социалистически лагер, поддържаха интензивен студентски обмен с Монголската народна република.

Представители на Европа, Азия и даже на Америка, всички бяхме настанени в общежитие за чужденци в центъра на монголската столица, където ставаха най-веселите и шумни купони.

Скромно и тихо момиче, Светла залагаше на обучението по монголски език в Улан-Баторския университет, който завърши с пълно отличие през 1983 г. От 1985 г. тя е асистент по монголски и манджурски език в Центъра за източни езици и култури на Софийския университет "Св. Кл. Охридски".

Научните интереси на Светла Къртева-Данчева се определиха още през 1980-те години - алтайско езикознание, като регистърът на т.нар. алтайски езици, усвоени още в студентските години, по-късно се разшири с турски и корейски език.

Интересът към алтайските езици и техните носители неминуемо я доведе до изследване на проблемите, свързани с миналото на тези народи. Така започва изучаването на алтайския шаманизъм, което продължава и до ден днешен.

Академичното израстване на Светла Къртева-Данчева протича равномерно и убедително: през 1987 г. тя става старши асистент, през 1991 г. - главен асистент, 1992 г. - успешно получава научната и образователна степен "доктор", а през 2001 г. става доцент по сравнително корейско и алтайско езикознание. През 2012 г. Светла Къртева-Данчева получава академичното звание "професор".

Наред с проф. дфн Александър Федотов, проф. д-р Светла Къртева-Данчева е основател на нова за Софийския университет "Св. Кл. Охридски" специалност Кореистика - една от най-успешните в нашата Алма Матер.

Проф. д-р Светла Къртева-Данчева има зад гърба си няколко специализации в Монголия и Корея. Тя е член на Международната асоциация на монголистите със седалище в Улан Батор, Монголия.

Академичните познания на колегата Къртева-Данчева я правят търсен преподавател не само в нашата специалност Кореистика, в която тя води курсовете: История и култура на номадските държави в Централна Азия, Шаманизмът в Корея и Централна Азия, Графика, фонетика и лексикология на корейския език, Увод в корейското и алтайско езикознание, Морфология на корейския език, Социолитгвистика, Теория и практика на превода, но и в катедра Тюркология и алтаистика - Монголски език, Старомонголски език, Манджурски език, Увод в тюркското и алтайско езикознание.

Проф. Къртева-Данчева чете водещи курсове в редица магистърски програми на ФКНФ и ИФ.

Зад гърба й са десетки участия с доклади в национални и междунардни научни форуми, а също така активна работа по проекти на Корейската фондация, Фондация Десан, Корейската фондация за научни изследвания и Академията за кореистични изследвания.

Проф. Светла Къртева-Данчева е автор на пет монографии, седем учебници и учебни помагала, седемдесет и шест статии и студии, четиринадесет превода.

От 2010 г. проф. д-р Светла Къртева-Данчева е ръководител на катедра "Кореистика".

Тя блестящо се справя с ръководството на нашата катедра, което неминуемо се отразява положително върху имиджа на научното ни звено. В катедрата ни цари дух на взаимно разбирателство.

Сред колегите проф. д-р Светла Къртева-Данчева се ползва с искрено уважение.

Тя е истински приятел, на когото винаги можеш да разчиташ.

Към казаното трябва да добавя и това, че тя е прекрасна майка, отгледала чудесен син, който тази година стана студент в Холандия.

В годината на нейния голям юбилей от сърце й желаем дълъг житейски и творчески път, изпълнен със сибирско здраве и много щастие!

 

IMG_20181212_173358
IMG_20181212_174220