Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Новини / ВАЖНО!!! Задължително попълване на електронни анкетни карти за качеството на учебния процес

   

След направеното проучване на студентското мнение през учебната 2015/2016 г. и във връзка с изискванията на Процедурата за атестиране на преподавателите в СУ, от учебната 2016/2017 г. във Факултета по класически и нови филологии се въвежда редовно задължително проучване на студентското мнение за качеството на образователния процес в отделните дисциплини в системата E-Learn.

 

I. Анкети за бакалаври:

- достъпни са на официалния Moodle сайт с адрес:
http://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=513

Попълването на електронните анкетни карти е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за всички изучавани през зимния семестър на 2016/2017 г. дисциплини!

Влизането в системата е чрез потребителското Ви име и парола за СУСИ, а анкетните карти са прикачени към всеки от изучаваните от Вас през зимния семестър курсове в категорията "Анкетни проучвания", "Анкета за оценка на курс, зимен семестър, 2016/2017", "Бакалаври, зимен семестър, 2016/2017" и съответната специалност в Moodle сайта на ФКНФ. Можете да попълните анкетните карти и през вашия профил, избирайки категорията "Моите курсове" от менюто вляво.

Анкетните карти са от две части – оценка на работата на преподавателя-титуляр на курса и на асистента. Ако дисциплината е с лекционни и семинарни занятия, задължително попълвате и двете части на анкета, като изписвате имената на преподавателя, който води лекциите и на асистента, който Ви е водил семинарните занятия. Ако дисциплината е само с лекционни или практически часове, попълвате само съответната част от анкетата.

Анкетата е анонимна, като преподавателите ще имат достъп до резултатите от проучването едва след приключване на сесията.

Анкетите ще бъдат отворени за попълване от 18.01.2017 г. до 29.01.2017 г.

ЗАПИСВАНЕТО за предстоящия ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР е възможно само след автоматично потвърждение за получени отговори в електронната система.

 

II. Анкети за магистри:

- достъпни са на официалния Moodle сайт с адрес:
http://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=513

Попълването на електронните анкетни карти е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за всички изучавани през зимния семестър на 2016/2017 г. дисциплини!

Влизането в системата е чрез потребителското Ви име и парола за СУСИ, а анкетните карти са прикачени към всеки от изучаваните от Вас през зимния семестър курсове в категорията "Анкетни проучвания", "Анкета за оценка на курс, зимен семестър, 2016/2017", "Магистри, зимен семестър, 2016/2017" и съответната специалност в Moodle сайта на ФКНФ . Можете да попълните анкетните карти и през вашия профил, избирайки категорията "Моите курсове" от менюто вляво.

Анкетните карти са от две части – оценка на работата на преподавателя-титуляр на курса и на асистента. Ако дисциплината е с лекционни и семинарни занятия, задължително попълвате и двете части на анкета, като изписвате имената на преподавателя, който води лекциите и на асистента, който Ви е водил семинарните занятия. Ако дисциплината е само с лекционни или практически часове, попълвате само съответната част от анкетата.

Анкетата е анонимна, като преподавателите ще имат достъп до резултатите от проучването едва след приключване на сесията.

Анкетите ще бъдат отворени за попълване от 26.01.2017 г. до 05.02.2017 г.

ЗАПИСВАНЕТО за предстоящия ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР е възможно само след автоматично потвърждение за получени отговори в електронната система.