Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Новини / Магистърски интервюта 2016/2017 г. (септември)

   

КАТЕДРА ПО АРАБИСТИКА И СЕМИТОЛОГИЯ

Магистърска програма "Общество и култура на арабския свят": 14.09.2016 г. от 14.00 ч. в зала 3Б в ЦИЕК

КОМИСИЯ:
Председател: проф. дфн Цветан Теофанов
Членове: доц. д-р Павел Павлович, доц. д-р Симеон Евстатиев

 

КАТЕДРА "ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ НА ИЗТОЧНА АЗИЯ"

Магистърска програма "Японски език и култура": 14.09.2016 г. от 10.00 ч. в каб. 31А в ЦИЕК

КОМИСИЯ:
Председател: проф. дфн Бойка Цигова
Членове: доц. д-р Гергана Петкова, доц. д-р Антон Андреев

 

КАТЕДРА "КОРЕИСТИКА"

Магистърска програма "Общество и култура на Корея": 14.09.2016 г. от 10.00 ч. в зала 111 в ЦИЕК
КОМИСИЯ:
Председател: проф. дфн Александър Федотов
Членове: проф. д-р Светла Къртева-Данчева, доц. д-р Ирина Сотирова

 

КАТЕДРА "КЛАСИЧЕСКИ ИЗТОК"

Магистърска програма "Индийско и иранско културознание и обществознание": 13.09.2016 г. от 11.00 ч. в каб. 19 в ЦИЕК

КОМИСИЯ:
Председател: проф. дфн Татяна Евтимова
Членове: проф. д-р Милена Братоева, доц. д-р Иво Панов, ас. Боряна Камова

 

КАТЕДРА ПО ТЮРКОЛОГИЯ И АЛТАИСТИКА

Магистърска програма "Приложно-лингвистична туркология":
писмен - 14.09.2016 г. от 09.00 ч. в ауд. 22 в ЦИЕК
устен - 14.09.2016 г. от 14.00 ч. в каб. 16 в ЦИЕК

Магистърска програма "Османистика":
устен - 14.09.2016 г. от 14.00 ч. в каб. 16 в ЦИЕК

КОМИСИЯ:
Председател: доц. д-р Ирина Саръиванова
Членове: доц. Юлия Кирилова-Димитрова, доц. Аник Минасян-Добрева