Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Новини / АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР на ФКНФ, 2018 г.

   

24 април 2018 г. (вторник), 11.30 ч., Аула
Промоция за връчване на дипломите за висше образование

9 юли 2018 г. (понеделник)
Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - редовна сесия
Забележка: Устният държавен изпит се определя от съответната катедра след писмения държавен изпит.

10 септември 2018 г. (понеделник)
Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия
11 септември 2018 г. (вторник)
Устен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия

 

16 - 20 април 2018 г. - защити на магистърски дипломни работи

2 - 6 юли 2018 г. - защити на магистърски дипломни работи

22 - 26 октомври 2018 г. - защити на магистърски дипломни работи

 

18 май 2018 г. (петък)
Петнадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ

26 ноември 2018 г. (понеделник)
Общо събрание на ФКНФ

20 август - 11 септември 2018 г.
Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ

13 септември 2018 г.
Провеждане на интервюта