Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Новини / АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР на ФКНФ, 2017 г.

   

7 април 2017 г. (петък), 11.30 ч., Аула
Промоция за връчване на дипломите за висше образование

10 юли 2017 г. (понеделник)
Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - редовна сесия
Забележка: Устният държавен изпит се определя от съответната катедра след писмения държавен изпит.

7 септември 2017 г. (четвъртък)
Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия
8 септември 2017 г. (петък)
Устен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия

 

4 - 9 април 2017 г. - защити на магистърски дипломни работи

3 - 7 юли 2017 г. - защити на магистърски дипломни работи

23 - 31 октомври 2017 г. - защити на магистърски дипломни работи

 

24 ноември 2017 г. (петък)
Общо събрание на ФКНФ

18 май 2017 г. (петък)
Четиринадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ

21 август - 12 септември 2017 г.
Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ

13 септември 2017 г.
Провеждане на интервюта