Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Новини / АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР на ФКНФ, 2016 г.

   

26 април 2016 г. (вторник), 11.30 ч., Аула
Промоция за връчване на дипломите за висше образование

11 юли 2016 г. (понеделник)
Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - редовна сесия

7 септември 2016 г. (сряда)
Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия

Забележка: Устният държавен изпит се определя от съответната катедра след писмения държавен изпит.

 

4 - 9 април 2016 г. - защити на магистърски дипломни работи

24 - 31 октомври 2016 г. - защити на магистърски дипломни работи

 

18 ноември 2016 г. (петък)
Общо събрание на ФКНФ

20 май 2016 г. (петък)
Тринадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ

22 август - 12 септември 2016 г.
Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ

13 - 14 септември 2016 г.
Провеждане на интервюта

 

График на кандидатстудентските изпити:

29 май 2016 г. (неделя), 09.00 ч. - Немски език

29 май 2016 г. (неделя), 14.00 ч. - Испански език

12 юни 2016 г. (неделя), 09.00 ч. - Английски език

12 юни 2016 г. (неделя), 14.00 ч. - Италиански език

26 юни 2016 г. (неделя), 09.00 ч. - Френски език