Начало / Университетът / Центрове / Център за икономически теории и стопански политики / България е представена от Стопанския факултет в редакционния съвет на реномираното икономическо научно списание Acta Oeconomica Pragensia

   

02.02.2018

България е представена от Стопанския факултет в редакционния съвет на реномираното икономическо научно списание Acta Oeconomica Pragensia. Списанието се издава от Икономическия университет в Прага и е с фокус върху централно- и източноевропейските държави.

В редакционния съвет на списанието бе поканен деканът на факултета, доц. д-р Теодор Седларски.