Начало / Университетът / Центрове / Център на технологии на информационното общество

   

Центърът по технологии на информационното общество (ЦТИО) е създаден през 1999 г. в резултат от проект по програмата ФАР за институционално изграждане на Център за върхови постижения (Centre of Excellence) в областта на Технологиите на информационното общество (ТИО). Първоначално ЦТИО се изгради като научно-изследователски и образователен център в областта на информационните и образователни технологии. Впоследствие в дейността му се включиха преподаватели, студенти и докторанти не само от ФМИ, но и от други факултети и звена на СУ, като постепенно доби интердисциплинарен характер. Отделните проекти към ЦТИО се обслужват финансово от НИС.

Съставът на центъра включва две групи:

  • преподаватели, служители, докторанти и студенти на щат в различни звена в СУ или на други институции, които участват в проектите към ЦТИО;
  • специалисти, назначавани по договор за изпълнение на определени задачи към съответните проекти към НИС. Този допълнителен състав изпълнява задълженията си в бл. 2, кампус 4-ти километър и във ФМИ.

 

Уебсайт