Начало / Университетът / Административна структура / Ректорски съвет

   

Ректор

проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
тел. 987 39 96, 9308 207
rector@uni-sofia.bg

 

Зам.-ректор
по научноизследователска и научна проектна дейност
чл.-кор. проф. дфзн НИКОЛАЙ ВИТАНОВ
стая 14
тел. 9308 597, 988 10 74
e-mail: vitanov@vice-rector.uni-sofia.bg

 

Зам.-ректор
по учебната дейност - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"
проф. д-р РЕНЕТА БОЖАНКОВА
стая 7
тел. 9308 595, 844 36 56
e-mail: bozhankova@vice-rector.uni-sofia.bg

 

Зам.-ректор
по учебната дейност - докторанти и продължаващо обучение
доц. д-р ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ
стая 16
тел. 9308 528, 846 50 39
e-mail: valchev@vice-rector.uni-sofia.bg

 

Зам.-ректор
по имоти и стопанска дейност
доц. д-р ЮРИЙ КУЧЕВ
стая 18
тел. 9308 588
e-mail: kuchev@vice-rector.uni-sofia.bg

 

Зам.-ректор
по информационни дейности, академичен състав и администрация
доц. д-р ЕЛИЗА СТЕФАНОВА
стая 12
тел. 9308 423, 943 43 19
e-mail: e.stefanova@vice-rector.uni-sofia.bg

 

Функционален ректор
докторантско училище и международна дейност
проф. д-р МАРИЯ СТОЙЧЕВА
стая 121А
e-mail: stoicheva@vice-rector.uni-sofia.bg