Начало / Университетът / Административна структура / Общо събрание

   

Избира Ректор и Академичен съвет за 4 години и приема годишния отчет на Ректора

 

Председател на Общото събрание

проф. д-р ТИНКО ТИНЧЕВ

стая 9, Ректорат
тел. 9879 924, 9308 219
tinko@fmi.uni-sofia.bg

Зам.-председател на Общото събрание

проф. д-р ВЕСЕЛИН ЯНЧЕВ

стая 9, Ректорат
тел. 9879 924, 9308 219
vkjanchev@uni-sofia.bg

 

Общо събрание - решения, документи - You do not have permission to view this object.