Начало / Университетът / Административна структура / Достъп до информация

   

 

Обща информация

 

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в СУ

 

  • Приложение 1 : Заявление за достъп до обществена информация
  • Приложение 2 : Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация
  • Приложение 3 : Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

 

 

Годишен отчет за дейността на СУ "Св. Климент Охридски" по ЗДОИ за 2017 г.

Годишен отчет за дейността на СУ "Св. Климент Охридски" по ЗДОИ за 2018 г.