Начало / Университетът / Административна структура / Академичен съвет

   

Членове

проф. дфн Анастас Герджиков Ректор
доц. д-р Тодор Попнеделев Исторически факултет - Декан
проф. д-р Пламен Митев Исторически факултет
доц. д-р Бойко Пенчев Факултет по славянски филологии - Декан
проф. дфн Анна-Мария Тотоманова Факултет по славянски филологии
проф. д-р Мадлен Данова Факултет по класически и нови филологии - Декан
проф. дфн Петя Янева Факултет по класически и нови филологии
проф. д-р Димитър Денков Философски факултет - Декан
доц. д-р Милена Стефанова Философски факултет
проф. д-р Бончо Господинов Факултет по педагогика
проф. дпн Албена Чавдарова Факултет по педагогика
проф. д-р Сашо Пенов Юридически факултет
проф. д-р Даниел Вълчев Юридически факултет - Декан
проф. д-р Божидар Ангелов Факултет по науки за образованието и изкуствата - Декан
проф. дпн Клавдия Сапунджиева Факултет по науки за образованието и изкуствата
проф. д-р Александър Омарчевски Богословски факултет
доц. д-р Павел Павлов Богословски факултет
проф. д-р Стоян Шишков Биологически факултет - Декан
проф. дбн Румен Панков Биологически факултет
проф. д-р Теодора Петрова-Иванова Факултет по журналистика и масова комуникация
проф. д-р Веселина Вълканова Факултет по журналистика и масова комуникация - Декан
доц. д-р Теодор Седларски Стопански факултет
доц. д-р Тодор Попов Стопански факултет
доц. д-р Евгения Великова Факултет по математика и информатика
проф. дмн Гено Николов Факултет по математика и информатика
проф. дфзн Александър Драйшу Физически факултет
проф. дфзн Николай Витанов Физически факултет
проф. дфзн Петър Кралчевски Факултет по химия и фармация
чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов Факултет по химия и фармация - Декан
проф. д-р Филип Мачев Геолого-географски факултет - Декан
проф. д-р Васил Маринов Геолого-географски факултет
проф. д-р Любомир Спасов Медицински факултет
проф. дбн Върбан Ганев Медицински факултет
гл. ас. д-р Деница Хинкова Философски факултет
гл. ас. д-р Снежана Йорданова-Дюлгерова Физически факултет
гл. ас. д-р Атанас Грозданов Биологически факултет
проф. д-р Анжелина Янева Департамент по спорт
Здравко Кънев – докторант Богословски факултет
Катерина Ценкуловска - студент Факултет по журналистика и масова комуникация
Даяна Килова - студент Юридически факултет
Татяна Цекова - студент Медицински факултет
Васил Силяновски - студент Юридически факултет
Янислав Данчовски - студент Факултет по химия и фармация
Петко Петков - студент Факултет по математика и информатика
доц. д-р Анна Ангелова Университетска библиотека