Начало / Университетът / Администрация / Сектор „СДК и продължаващо образование“

   

Ректорат, Северно крило – партер
стая 214

 

Ръководител сектор
"СДК и продължаващо образование"

ЦВЕТАНКА ПАНОВА

тел. 8463 546, 9308 548
tspanova@admin.uni-sofia.bg

Инспектор КРАСИМИРА ТОНОВА
ktonova@admin.uni-sofia.bg
Специалист ИВОНА ЧИНКОВА
itinkova@admin.uni-sofia.bg

 

Дейности

 

Сектор „Следдипломна квалификация и продължаващо образование”

Основните функции на сектор „Следдипломна квалификация и продължаващо образование” са:

  • Да организира разработването, обсъждането и утвърждаването на вътрешните правила и необходимата документация;
  • Да осъществява маркетингова и рекламна дейност;
  • Да извършва контрол и координация на звената в Университета, ангажирани с тази дейност;
  • Да организира и провежда вътрешни обучения в зависимост от потребностите на преподавателския и административния състав на университета;
  • Да издава на успешно завършилите различните видове и форми СДК документи, според държавните стандарти.