Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / Разширяване и актуализиране на бази данни, анализ и крайна оценка на реализираните ЕСУ в урбанизираните екосистеми за нуждите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB)

   

Срок за получаване на офертите: 14.04.2016 г. до 17:00 ч.

Отваряне на офертите: 15.04.2016 г. в 13:30 ч., Ректорат, зала 220

 

Публична покана АОП с изх. № 72-00-219/04.04.2016 г. с ID 9052064

04.04.2016 г.

Информация

04.04.2016 г.

Технически спецификации

04.04.2016 г.

Образци

04.04.2016 г.

Проект на договор

04.04.2016 г.

Протокол с вх. № 70-58-85/09.05.2016 г.

09.05.2016 г.

 

Договор № 80-09-74/25.05.2016 г. с "Макроплан" ЕООД

25.05.2016 г.