Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на СУ, включваща 3 обособени позиции:

   

Обособена позиция № 1: Периодична доставка на хигиенни материали на територията на гр. София;
Обособена позиция № 2: Периодична доставка на хигиенни материали на територията на гр. Китен;
Обособена позиция № 3: Периодична доставка на хигиенни материали на територията на Община Варна и Община Балчик.

 

Срок за получаване на оферти - 25.04.2016 г. до 17.30 ч.

Отваряне на оферти - 26.04.2016 г., 11.00 ч., Зала 220, Ректорат

 

Публична покана АОП с изх. № 72-00-235/13.04.2016 г. с ID 9052671

13.04.2016 г.

Документация

13.04.2016 г.

Техническа спецификация

13.04.2016 г.

Образци

13.04.2016 г.

Проект на договор

13.04.2016 г.

Протокол с Вх.№ 70-58-94/12.05.2016г.

12.05.2016 г.

Договор № 80-09-66/18.05.2016г.

18.05.2016 г.

Договор № 80-09-67/18.05.2016г.

18.05.2016 г.

Договор № 80-09-70/18.05.2016г.

18.05.2016 г.