Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / Периодична доставка на електроматериали за нуждите на СУ

   

Срок за получаване на оферти - 26.04.2016 г. до 17.30 ч.

Отваряне на оферти - 27.04.2016 г., 11.00 ч., Зала 220, Ректорат

 

Публична покана АОП с изх. № 72-00-243/14.04.2016 г. с ID 9053058

14.04.2016 г.

Документация

14.04.2016 г.

Образци

14.04.2016 г.

Публична покана АОП с изх. № 72-00-243/14.04.2016 г. с ID 9053058

14.04.2016 г.

Документация

14.04.2016 г.

Образци

14.04.2016 г.

Протокол с вх. № 70-58-89/10.05.2016 г.

10.05.2016 г.

Договор № 80-09-65/17.05.2016г.

17.05.2016 г.