Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / Извършване на одитна проверка на проект BG051PO001-4.304-0033

   

"Разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по химия и фармация при СУ", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Срок за получаване на оферти - 28.11.2014 г., до 16 ч.

Отваряне на оферти - 28.11.2014 г., 16:30 ч., Зала 1 - Ректорат на СУ

 

Покана изх. № 72-00-1184/19.11.2014 г.

19.11.2014 г.

Документация

19.11.2014 г.

Примерни образци

19.11.2014 г.

Таблица 1

19.11.2014 г.

Таблица 2

19.11.2014 г.

Проект на Договор

19.11.2014 г.

Примерни образци (.doc)

20.11.2014 г.

Протокол с вх. № 70-58-247/04.12.2014 г.

05.12.2014 г.

Договор:
№ 80.09-303/15.12.2014 г. с "Глобъл Одит Сървисез" ООД